افطاری

امشب دو جا افطاری دعوتم یکی خونه مادر شوهر خواهری و دیگری همسایه مامانم نمیدونم کدمو برم یا  این که اصلا نرم به خواهری گفتم هر جا تو بری من هم میام

شب هم دوست دارم برم مسجد محلمون برای احیا چند سالی میشه که شرکت نکردم سالهای قبل با تلوزیون میخوندم منتها نمیدونم چرا وسطاش خوابم میگیره همین طوریش تا ساعت 2 بیداریم ولی نمیونم چه سریه که این شبها 11 خوابم میگره اگه بتونم میرم مسجد که یه حال اساسی ببرم

التماس دعا

/ 1 نظر / 21 بازدید