فندقی مامان مدرسه ای شده با وجود این که دلم براش تنگ میشه ولی یه جورایی احساس نظم تو زندگیم میکنم نخودچی هم زیادی به من وابسته است و همش در حال این که از سر و کولم بره بالا

امروز هم برای برادر شوشو دارن میرن رشت خواستگاری کلی هم از دختره تعریف و تمجید میکنن که اله بله حالا دختره با سن ٢۵ سال ٨ ساله که با آقا دوست بوده اوناش هیچی دیگه انقدر ادعاتون نشه

تصمیم دارم که حرص کارهای نکرده اونا رو برای خودن نخورم یه عالمه چیز میز برای عروس ارن میبرن اونوقت کادوی عروسی ما رو شوشو بهوشن داده بود که به ما بدن تمام مراسم عروسی م پای خودش بود 

/ 3 نظر / 8 بازدید
مامان نگار

امان ازدست تبعیض بزرگترها من فقط مطمئنم خدا نمیگذره