هفته قبل رو همش تو دو تا دندونپزشکی مختلف گذروندم یه روز میرفتم مطب دختر عمم یه روز دیگه میرفتم پیش اون دکتر پروتز کاره

دیگه سر تا پام بوی دندونپزشکی میده حالا خدا کنه زودی درست بشه دیگه راحت بشم

دیروز مامان جونم رفت کربلا چقدر ذوق داشت و خوشحال بود میگفت کاشکی تو هم میومدی

امروز هم که سرکار بودم و دیگه آخرشه باید برم .