یه چند وقتی نبودم البته بودما به وبلاگا سر میزدم منتها اینترنتها رو قطع کردن فقط یه کامپیوتر بود که میتونستیم کانکت شیم و نمیدونم چرا نمیتونستم وارد وبلاگم بشم و بنویسم .

الغزض :

موهام رو که گفته بودم خیلی ریزش داشت طی یک اقدام ضربتی رفتم آرایشگاه و کوتاه کوتاه کردم خودم از قیافم خندم گرفته بود چون تا حالا انقدر کوتاه نبوده اون هم به خاطر اینکه موهام فر هستش همیشه دید بدی داشتم ولی همه بهم میگن به من خیلی بهت میاد شوشو جونی هم که همیشه مخالف موی کوتاه بود خیلی خوشش اومد وگفت دیگه نذار بلند بشه همیشه همین اندازه باشه.

دندونام داغونه داغونه ها خیلی سهل انگاری کردم الان دو تا از دندونهای آسیاب که بغل دندون نیشم هستش از سمت چپ ندارم و کشیده شده هستش البته نه اینکه زود برم بکشمش یکیشو یک سال و نیم پیش رفتم جراحی کردم و انقدر نرفتم که پوسید و مجبور شدم که بکشم دیگه عینهو پیرزنا سمت چپم دو تا دندون آسیاب ندارم سمت راستم هم همین وضعیت با تفاوت این که خوشبختانه دندون پایینیش هست .

رفتم دندانپزشکی و مخلص کلام ٨٠٠ هزار تومن افتادیم .

چند وقت دیگه هم میریم کیش بلیطمو گرفتم و هتل هم رزرو کردم خدا کنه خوش بگذره .

دیروز رفتم بوستان پوتینهای خوشگل خوشگل آورده بود گفتم ولش کن میرم کیش میخرم هر چی که خرید دارم تصمیم اینه که از اونجا بخرم البته نه با یه هالمه پولها  با اعتماد به نفس بالا شاید بتونم یه لنگه کفش بخرم .

دیگه این که انقدر حالم گرفته است یکی از دوستام  داره از قسمتمون میره البته قسمتی که داره میره خیلی بهتر از اینجاست ولی خوب دیگه این وابستگی لعنتی نمیذاره که آدم واقع بین باشه انقدر تو بغلش گریه کردم که خدا میدونه .

قراره حالا پنجشنبه باد پیشمون .