دوشنبه که خونه مامانم اینها بودیم شوشو گفت که فیلم دعوت خیلی فروش کرده خواهری هم سریع گفت ÷اشو زنگ بزن اریکه برای فردا شب رزرو کن .

من هم زنگ زدم و برای سه شنبه ساعت ٩ شب رزرو کردم .

از اداره که اومدم کارام رو کردم و به سمت سعادت آباد راه افتادیم و وقتی رسیدیم به اریکه قیامت بود انقدر که شلوغ بود .

خواهری اینها هم اومدن و این وروجکها هم کلی با هم حال کردن .

از فیلمش خیلی خوشم اومد ناگفته نماند که شوشو کلی نقد کرد و میگفت ضعف زیاد داره ولی من در مجموع خوشم اومد .

فردا هم دوستامون رو دعوت کردم البته یه خانوادشون نیستن و مهمونی قراره که با دو تا خانواده برگزار بشه .

قرار بود زرشک پلو با مرغ به همرا قورمه سبزی درست کنم که نظرم عوض شد آخه کلا با هم راحتیم و میگم نکنه اینجوری کنم اونها سختشون بشه البته چیزی هم نیستا ولی فکر کنم غذا شوید پلو با مرغ سوپ جو و سالاد ماکارونی درست کنم .

پیشنهادی غیر از این باشه روش فکر میکنم کمککککککککککک