سلام

تولد فندقی برگزار شد .

فندقی مریض هم شد .

فندقی در حال حاضر مریض هم هست .

یحتمل اگه خدا بخواهد بی حرف پیش شاید چند روز بریم ولایته شوشو جان که مامان جونشو ببینه .

امیدوارم مشکلی پیش نیاد البته امیدوارم .

فعلا خداحافظ.