به شماره اون خانومه که میومد خونمو تمیز میکرد هی زنگ زدم پیداش نکردم اون یکی هم که نیومد .

شوشو قول داده بود که اگه اونها رو پیدا نکردم خودش دست به کار بشه که پریروز گفت بهتره از این شرکتها یکیو بیاری که منم فهمیدم آقا این کاره نیست زنگ زدم شرکت و قرار شد دوشنبه یکیو بفرسته به پرستاره فندق هم گفتم که من نیستم و یکی میخواد بیاد خونه رو تمیز کنه قبول کرد .

حالا خدا کنه که خوب باشه یه بار یکی از این شرکتیا اومد من انقدر حرص خوردم که نگو از صبح تا ساعت ٣ بعد از ظهر تو اشپزخونه بود انقدر که کند بود.

دیروز هم رفتیم بوستان و برای دختر خالم اینها خرید کردم .

این هم عکس مبل که گفته بودین بزارم البته شب گرفته شده و رنگش خیلی معلوم نیست صورتیه .