قبل ا زعید ما رفته بودیم و یه نیم ست راحتی خریده بودیم .

حالا بماند که سایزش بزرگ بود و خواستیم عوضش کنیم فروشنده یه پولی ازمون گرفت که عوض کنه و نزدیک ده روز گذشت و خبری نشد ما هم منصرف شدیم و یه جوری جاسازیش کردیم و زنگ زدیم که قربونتون بریم نخواستیم که دقیقا فرداش یکی از مبلها شکست .

زنگ زدم و گفتم گفت همین الان ماشین میفرستم و اون خرابه رو براتون عوض میکنم همین کار و هم کرد البته قرار بود رایگان باشه .

به محض این که مبل به دستش رسی زنگ زد و هر چی از دهنش دراومد گفت که چرا با تیغ افتادین به جونه مبل منهم همین جوری دهنم باز مونده بود و گفتم من فلانیم مثل این که اشتباه گرفتینگفت نه درست گرفتم فهمیدم که داره مغلطه میکنه جواب ندادم و به شو شو گفتم .

شو شو هم زنگ زد که چی میگی تیغ چیه مبل از زیرش شکسته این حرفها چیه اون هم برگشته بود گفته بود چون شما میخواستین عوض کنین دارین بهانه میارین شو شو هم گفته بود به فرض این که من دارم بهانه میارم تو چرا دروغ میگی؟

گذشت و مبل رو هم نیاورد من به یکی از همکارام که خونش نزدیک اونجا بود گفتم بره که اون یه مقدار پولی که داده بودیم برای تعویض رو پس بگیره و بگه مبل رو بفرستین که شروع کرده به داد و بیداد که من پول پس نمیدم تازه باید یه پولی هم علاوه بر اون بابت تعمیر مبل بدن .

همکارم هم به شو شو گفته بود که اینها خیلی د ز د تشریف دارن برو تعزیرات ازش شکایت کن .

دیگه شوشو هم رفت و شکایت نوشت و قرار شد از اتحادیشون بازرس بیاد که کارشناسی کنه (البته به مبلغ ٢٠ هزار تومان)که کارشناس هم اومد و گفت که چوبای که توش به کار رفته از جنس جعبه میوه هستش دیگه کلی سر تکون داد و اظهار تاسف کرد .

تا دیروز نوبت دادگاه بود و شو شو رفته بود و مبل فروشه هم با داداشش اومده بوده و شروع کرده داد و بیداد که پلیس اونجا هم اومده تذکر داده که اینجا جایه دعوا نیست .

شو شو میگه تا رفتیم تو قاضی با موبایلش داشته صحبت میکرده که فلانی آها‌ آها (فامیلی شوشو )اوکی اوکییییییییییی

میگه تا نشستیم قاضی به فروشنده گفته چرا جنسه مستعمل میفروشی اون هم خندیده قاضی هم خندیده و گفته حالا چرا واقعا؟

آخرش هم قرار شده بیاد مبلها رو ببره که البته چون یکیش اونجاست و ما هیچ رسیدی نداریم پوله اون یکی قراره کم بشه بدون اینکه هیچ اعتراضی حق داشته باشیم بکنیم بعدش مبلغ جریمش هم که به حسابه دولته یک ملیون و دویست هزار تومن هستش که قاضی علنا بهش گفته بیا بهت تخفیف میدیم موردی نداره هواتو دارم میدونی که ؟

حالا شما داشته باشید رابطه اون تلفن و هوا و...