دیروز ساعت ١٠ ازخواب بیدارشدیم .خودم خیلی بهتر شدم .

تویه برنامه رژیم هم خیلی خوب پیش رفتم ولی یه ماهی میشه که دوباره ولش کردم و ۴ کیلو وزنم رفته بالا .

هر روز که میخواهم شروع کنم نمیتونم پریروز تو اداره خیلی خوب رعایت کردم منتها شام شو شو سوسیس تخم مرغ درست کرد

که نتونستم جلویه خودم رو بگیرم  وآاااااااااااااااای خوردم آااااااااااااااااای خوردم .

دیروز هم بازم یه عالمه خوردم حالا امروز دارم مراعات میکنم  اگه خدا کمک کنه که ادامه بدم .

میخوام برم مانتو تابستونی بخرم منتها با این هیکله گندم گیرم میاد؟

همیشه سره خرید لباس مشکل پیدا میکنم .

یکی نیست بگه نخور که مشکل هم نداشته باشی .