روزی که رفتیم مبل رو سفارش دادیم گفت که روزه دوشنبه

آماده هستش دوشنبه رفت و ما زنگ زدیم که ای آقا امروز سه

شنبه است گفت صد در صد فردا .

چهارشنبه رفت و شد پنجشنبه که ای آقا چی شد؟

فرمودند صد در صد شنبه الان هم یکشنبه هست من در

خدمت شما هستم بدون مبل و با یه عالمه بد قولی .

جالب اینجاست که روزی که سفارش دادیم شو شو گفت ما از

صنف شما خیلی بدقولی دیدیم گفت نه من با بقیه فرق دارم

رویه قولم هستم مطمئن باشین خیلی زودتر از اونی که گفتم

میفرستم .

امروز حقوق پرستاره فندق رو بهش دادم ماه پیش قراردادش

تموم شده بود و باید حقوقش رو زیاد میکردم من هم ۲۰ هزار

تومن گذاشتم روی حقوقش .

خیلی خوشحال شد و کلی تشکر کرد .خیلی انرژی گرفتم حالا

نمیدونم از خوشحال شدن اون من اینجوری شده بودم یا اینکه

هوا هم تاثیر داشت .آخه هوا خیلی لطیف بود .

کارگر هم برای اسفند ۲۱ رزرو کردم کارگره دوستم آرزو

هستش خیلی راضیه خانومه .

مامانم هم یه کارگر داره که آقاست دیروز هم رفته خونه زنداییم

و ایشون هم خیلی راضی بوده .

حالا یه ریزه مردد شدم چون که بیشتر کارم هم دیوار شویی

میگم خانومه میتونه ؟از پسش برمیاد تازه شیشه هم هست .

البته بگم آقا کاره یخچال و گاز و کابینت نمیکنه .

حالم از بد قولی به هم میخوره ولی فکر کنم من هم دارم

بدقول میشم شاید به خانومه زنگ بزنم بگم کنسل کنه .