۱ـ دلم میخواست الان ۵۵ کیلو بودم و نباید انقدر رژیم میگرفتم .

۲ـ دلم میخواست فندق انقدر حساس نبود و زود مریض نمیشد

ما هم عید با خواهری اینها میرفتیم مشهد عروسی و صفا

سیتی منگوللللللللللللله

۴ـ دلم میخواست برم ناخون بکارم منتها حیف که میگن غسل و

وضو نداره

۵ـ دلم میخواست برم خط چشم تتو کنم منتها حیف که

میترسم کور شم .

۶ـ دلم میخواست که برم موهامو کوتاه کوتاه کنم باز هم حیف

که موهام فیر فیریه بعدش هم که شو شو به عصر حجر تعلق

داره و عاشقه مویه درازههههههههههههههه

۷ـ دلم میخواست خونمون پارکینگ داشت که انقدر دل شوره

ماشینمون رو نداشتیم .

۸ـ دلم میخواست محیطه کارم یه جایه آروم و ساکت بود با

آرامش فوق العاده منتها حیف که محیطه کارم فوق العاده پر

سر و صداست با یه عالمه ارباب رجوع

۹ـ دلم میخواست که الان هوا گرم بود و من همش این ور و

اون ور بودم منتها حیف که هوا سرده و فندق مریض میشه .

۱۰ ـ دلم میخواست که با شو شو برم یه صفای اساسی برای

چند ساعت دو تایی فقط و فقط با هم بدون فندق منتها حیف

که مامانیم یه جورایی میره تو قیافه فقط کار داشته باشیم یه

موقع هایی نگه میداره اگه بدونه برای صفاست که منو

میککککککککککککککککککککشه

۱۱ـ دلم میخواست الان خونون تمیزه تمیز بود خونه تکونی کرده

بودم و خونمون بویه تمیزی میداد حیف که یه ذره زوده و من یه

ذره تنبلم .

 

۷ـ