دیشب به اتفاق شوشو و فندق رفتیم سینما

فیلم درباره الی خیلی تعریفشو شنیده بودم به نظرم اصلا تعریفی نبود یا این که شاید من خوشم نیومد احساس میکردم همش داره بهم استرس وارد میکنه و تو یه حالت فشار بودم

ولی در مجموع خود سینما و سینما رفتن بهم انرژی میده و دوستش دارم