سلام سلام

صبحع زیبای برفیه شما به خیر و شادمانی .

من خودم چون متولد زمستون هستم عاشقه برفم و

 برف یه انرژی مضاعف بهم میده .این عکس هم صبح

قبل از این که سوار سرویس بشم از پارک سر کوچه

انداختم .

یکشنبه که از اداره رفتم سر رها آریاشهر پیاده شدم تا

برای فندق لباس بگیرم که متاسفانه پیدا نکردم .ولی

عاشقه اینم که برم تویه این مراکز تجاریا بچرخم .

دیروز هم خونه رو تر و تمیز کردم .شوشو هم بعد از

ظهر رفته بود لاله زار تلفن بخره آخه یک ماه پیش تلفن

بیسیممون از دستم افتاد و از رده خارج شد .

من هم که اگه حرف نزنم با تلفن و راه برم میمیرم برای

 همین رفت خرید و آورد .

شام هم کرفس درست کرده بودم .دوشنبه ها شبکه

۳ برنامه نود داره که جفتمون خیلی مشتریش

هستیم .دیشب اعلام کرد که میخواهد نیکبخت واحدی

رو بیارن من هم که

ععععععععععععععععععععععععاشقه نیکبخت شو شو تا

فهمید هی رفت این ور هی رفت اون ور خلاصه فیلم

دیکتاتور بزرگ رو داشت یه جا نشون میداد گفت وای تو

رو خدا من اینو خیلی دوست دارم من هم میگفتم نه

نود از اون اصرار و از ما انکار .

آخر سر هم بهش گفتم خیلی حسودی خوب من اینو

دوست دارم حالا که به این نزدیکی میتونم ببینمش

بذار ببینم .

گفت نه بابا مسئله این نیست بیا با هم فیلم ببینیم که

آخر سر هم خودم موفق شددددددددددددددددددم .